Sustainable Aquatic Research

1st International Symposium on
"Sustainable Aquatic Research"

21-24 May 2024 - İzmir / Türkiye

CALL FOR PAPERS

 

Dear Scientists,

Science progresses only by sharing, and socio-cultural interaction can only be moved forward by being together. Communicating between people around the world can make significant contributions to preventing regional and global conflicts.

WATER, which is limited in quantity on our planet, is an indispensable element of all living organisms, and is the most valuable treasure that should be emphasized in terms of the sustainability of a healthy life on earth. The protection and sustainable management of water resources is a strategic value that should be emphasized not only among nations but also in the intercontinental communication network.

Therefore, collaboration of the humanity is vital to create action plans on water management within the framework of international cooperation and common sense.

We wish to see you at the International Sustainable Aquatic Research Symposium and have a say on the “Future of Water“.

 Note: Abstract or full text of accepted presentations can be published in e-book of symposium proceeding (with ISBN) or can be published in one of the following international symposium journals such as Sustainable Aquatic Research” following editorial and peer-viewed evaluation.

 

Register now!

 

Değerli Bilim İnsanları,

Bilim, ancak paylaştıkça ilerler, sosyo-kültürel etkileşim de ancak birlikte daha ileriye taşınabilir. Dünyada insanların birbiriyle İletişim halinde olması bölgesel ve küresel çatışmaların önlenmesine önemli katkılar sağlayabilir.

Gezegenimizde sınırlı miktarda olan SU, başta insan olmak üzere tüm canlı yaşamının vazgeçilmez unsuru olup, yeryüzünde sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği açısından üzerinde durulması gereken en değerli hazinedir. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi sadece ulusların değil, kıtalararası İletişim ağında önemle üzerinde durulması gereken stratejik bir değerdir.

Bu nedenle insanlığın görevi, uluslararası işbirliği ile sağduyu çerçevesinde suyun yönetimi hususunda ortak çalışma ve birlikte hareket edilecek eylem planlarının oluşturulmasının elzem olduğu bir gerçektir.

Siz değerli Bilim insanlarının “Uluslararası Sürdürülebilir Su Araştırmaları Sempozyumunda” bir araya gelerek, “Suyun Geleceği” üzerinde söz sahibi olmanızı arzu ederiz. 

 

  •